Algemene voorwaarden

1. Bij strijdigheid van deze algemene voorwaarden met de voorwaarden van de opdrachtgever, prevaleren deze voorwaarden.

2. De opdrachtgever is verplicht om bij betaling op rekening de factuur van PPA ONLINE te voldoen binnen eenentwintig (21) dagen na ontvangst van de PPA rapportage.

3.De opdrachtgever blijft zelf verantwoordelijk voor de beoordeling van het werkgedrag van een door PPA ONLINE getoetste kandidaat.

4.De 100% tevredenheidgarantie geeft de opdrachtgever het recht om het aankoopbedrag terug te krijgen respectievelijk niet te hoeven betalen, onder de voorwaarde dat de opdrachtgever hiertoe een melding per e-mail doet (via het adres [email protected])uiterlijk de derde werkdag na ontvangst van de PPA rapportage.

5.PPA ONLINE waarborgt de privacy van de opdrachtgever en diens kandidaat en zal geen gegevens aan derden verstrekken.

6.Op de rechtsverhouding tussen PPA ONLINE en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij het Nederlandse handelsregister.